URZĄD

OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

DELEGATIRA WE WROCŁAWIU

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5

tel. (0-71) 3405920, fax (0-71) 3405922

E-mail: wroclaw@uokik.gov.pl

RWR 400-5/05/JB/4   Wrocław, dn. 7 marca 2005 r.

Pan

Grzegorz Niedźwiecki

Prezes Ruchu Ochrony

Praw Obywatelskich

i Walki z Korupcją ul. Drzymały 25

58-500 Jelenia Góra

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż w związku z Pana pismami z dnia 3 i 23 stycznia 2005 r. organ antymonopolowy przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, nie narusza przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 ze zm.), a w szczególności jej art. 8 ust. 2 pkt 5.

Celem postępowania było wstępne ustalenie, czy w opisanej sprawie nastąpiło naruszenie przepisów ww. ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma charakter antymonopolowy.

Ponieważ analiza dokumentów i informacji zebranych w toku postępowania daje podstawę do przyjęcia, iż w opisanej sprawie mogło nastąpić naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a w szczególności jej art. 8 ust. 2 pkt 5, postanowiono zakończyć postępowanie wyjaśniające oraz wszcząć w dniu 7 marca 2005 r. postępowanie antymonopolowe przeciwko MPGK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Po zakończeniu tego postępowania otrzyma Pan informację, czy w przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie przepisów ww. ustawy.

 

DYREKTOR

dr Zbigniew Jurczyk