Jelenia Góra, 03.09.2007 r.

 

 

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją

58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25

 

Dot.: SO.5114-74/07

 

Komisja Prawa i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

za pośrednictwem

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Pana Marka Obrębalskiego

 

W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta w sprawie wniosku o natychmiastowe wznowienie postępowania w sprawie lokalu mieszkalnego dla Pana Józefa Andrzejków, adres do korespondencji: ul. Leśna 4, 58-521 Jeżów Sudecki, prostuję następujące fakty:

 

-       wniosek o wymeldowanie Pana Andrejków z adresu przy ul. XX Lecia 13/3 został ponoć wniesiony do Wydziału Spraw Obywatelskich w dniu 29.09.2004 r., a więc po wyroku z dnia 11 maja 2004 r. nakazującego wstrzymanie wykonania opróżnienia tego lokalu do czasu złożenia przez Gminę Jelenia Góra oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;

-       do wniosku dołączono m.in. fałszywy dokument, czyli uchylony wyrok o eksmisję z dnia 23 grudnia 2003 r.;

-       nie branie udziału w toczącym się postępowaniu wynikało z faktu leczenia się i było w pełni usprawiedliwione;

-       pracownicy Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze ustalili, że Pan Andrejków nie zamieszkiwał w zameldowanym lokalu, ale nie ustalili, iż fakt braku zamieszkiwania spowodowany był nie wpuszczaniem go do swojego mieszkania przez powoda całego zamieszania, czyli panią Teresę Różyczką, a ponad wszelką wątpliwość miało to miejsce, gdyż są na ten temat zarejestrowane notatki służbowe sporządzone przez wielokrotnie interweniujących w tej sprawie funkcjonariuszy policji w Jeleniej Górze.

 

Niezależnie od powyższego podstawa prawna wymeldowania Pana Andrejków z zamieszkiwanego od dwudziestu lat lokalu stoi wyraźnie w sprzeczności z decyzją Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze odmawiającą Panu Tadeuszowi Węgrzynek wymeldowania jego syna Mieczysława z lokalu własnościowego przy ul Drzymały 29/1 mimo, iż ten tam od wielu lat fizycznie nie mieszka. Gdzie konstytucyjna zasada równości wszystkich wobec prawa?

 

Żądam przekazania wraz z aktami sprawy tego pisma cytowanej na wstępie Komisji celem rozwiązania problemów, bądź jak najszybszego naprawienia błędów i wyrównania krzywd Panu Józefowi Andrejków.

 

 

Do wiadomości:

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze.

 

Prezes ROPOiWzK

 

Grzegorz Niedźwiecki