Jelenia Góra, 16.02.2006 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Tel./fax 0756431990; e-mail: lew1@poczta.fm

 

Prokuratura Rejonowa

w Jeleniej Górze

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Mam zaszczyt w ten niekonwencjonalny sposób donieść o przestępstwie fałszowania dokumentów na liście obecności posiedzeń Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Przestępstwo polegało na podrobieniu podpisów przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Jerzego Pleskota na liście obecności Komisji PiSS w dniach 15.12.05 i 12.01.06 r. Pan przewodniczący Jerzy Pleskot nie uczestniczył w tych dniach na posiedzeniach Komisji (rzadko uczestniczy w posiedzeniach lub wpada tylko na chwilę) i prawdopodobnie czyn ten przysporzył mu korzyści finansowych w postaci wypłacenia pełnych diet radnego.

Udział przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry w tej sprawie jest jednoznaczny sądząc po milczeniu, a przynajmniej winien również odpowiedzieć za zatajenie przestępstwa jeżeli pobrał całą dietę za miesiąc grudzień 2005 r. i styczeń 2006 r. i nie zgłosił protestu.

Odpowiedzialność przewodniczącego Komisji Prawa i Spraw Społecznych, pana Józefa Gajewskiego jest równie istotna, bo jako przewodniczący tak ważnej komisji winien czuwać na straży porządku we własnym ogródku.

Nie potrzeba grafologa by stwierdzić, że podpisy w pozycji Jerzego Pleskota, rubryki z dnia 15.12.05 i 12.01.06 r., są inne niż z dnia 26.01.06 r. i łudząco podobne do podpisów radnego Józefa Rypińskiego – członka komisji.

Jeżeli potwierdzą się moje podejrzenia, to sankcje w tej sprawie winny być bardzo daleko idące. Szkodliwość społeczna takiego czynu jest ogromna (vide podwójne głosowanie w Sejmie); z racji pozycji i rangi pełnionych funkcji odwołanie wymienionych osób z zajmowanych stanowisk w Radzie Miasta Jeleniej Góry będzie nieodzowne, by przywrócić naszemu samorządowi zaufanie społeczne potrzebne do wypełniania zadań gminy. Takie czyny podważają wiarygodność radnych i ich służebną rolę.

Członkowie Komisji Prawa i Spraw Społecznych winni stać na straży porządku, a nie podrabiać podpisy kolegi, by wkraść się w jego łaski. Przewodniczący Rady Miasta zaś, winien szczególnie dbać o wizerunek gminy, wzorcowo nas reprezentować i być poza wszelkimi podejrzeniami.

Ten „drobny” przykład pokazuje, że kombinatorstwo w naszym samorządzie jest na porządku dziennym, a skala tego procederu może przekroczyć wszelkie wyobrażania, co zdają się potwierdzać moje wcześniejsze odkrycia.

 

W załączeniu kopia listy obecności, której oryginał należy natychmiast zabezpieczyć jako dowód przestępstwa. Jeżeli lista ta zginie, to do grona podejrzanych dołączy kierownik Biura Rady – pan Wojciech Hada.

 

Przepisy prawne

Dowód przestępstwa

Radny Jeleniej Góry

 

Grzegorz Niedźwiecki