Jelenia Góra, 04.10.2004 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Radny Jeleniej Góry

Prezes ROPOiWzK

Tel. 0 661 025 961

Pan dr Józef Kusiek  

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

I N T E R W E N C J A

           

            Na podstawie § 22 pkt. 3 statutu miasta Jeleniej Góry, uprzejmie proszę o wyjaśnienie skargi pana Mieczysława W., zam. w Jeleniej Górze przy ul. Drzymały xx/y, a w szczególności o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

 

Osobnym wątkiem wymagającym wyjaśnienia jest pytanie, dlaczego zarząd ZGL „Północ” w Jeleniej Górze posuwa się do rezygnacji z dodatkowych dochodów własnych[1] i skrytego, wybiórczego kierowania spraw na drogę sądową w sytuacji, kiedy wiemy, że jednostka ta nie cierpi na nadmiar pieniędzy?

Dlaczego tak uparcie urzędnicy dążą do eliminacji „miejsca parkingowego pod dachem” na peryferiach miasta (pod pretekstem chęci zachowania terenów zielonych), a nie martwią się o sypiące się elewacje zdewastowanych budynków?

Jaki jest faktyczny powód tej dramatycznej decyzji? Odpowiedzi oczekuję w terminie dwóch tygodni, zgodnie z § 22 pkt. 4 statutu miasta Jeleniej Góry i apeluję o polubowne załatwienie sprawy.

 

Do wiadomości:

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydz. VII Grodzki

(Sygn. akt: VII Cupr 346/04)

Z poważaniem

Radny Jeleniej Góry

 

Grzegorz Niedźwiecki[1] Za bezumowne korzystanie z dzierżawy gruntu pod garaż, ZGL „Północ” pobiera trzykrotną stawkę czynszu.