NEPOTYZM

A nie mówiłem?

Kto był przesłuchiwany jako pokrzywdzony, główny świadek powoda w sprawie II K467/07?

http://opp.ms.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000021642

 

http://www.ktokogo.pl/Mieczys%B3aw_Lig%EAza

 

http://www.rotary-jgora.pl/index.php/zarzadhttp://www.jelonka.com/news,single,init,article,28319

http://www.ropoiwzk.com/Interwencje/ligeza.htmlKto jest skarbnikiem Rotary Club Jelenia Góra?
Kto jest prezesem Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” sp. z o.o.?
Czy bez zgody szefa, a może nawet i "rozkazu" można szukać pieniędzy dla
"bratniej instytucji"?
Czy ładnie wykorzystywać okazję do samodzielnego rozstrzygnięcia sprawy?
Będziecie szukać tych pieniędzy u Brata Alberta

----- Original Message -----
From: "Kancelaria Radców Prawnych" <
kubacki.kubacki@interia.pl>
To: <
lew1@poczta.fm>
Sent: Monday, June 28, 2010 11:25 AM
Subject: pismo ws rotary club i fm ligeza sp. z o.o.


Jelenia Góra, dnia 28 czerwca 2010 r.

Pan
Grzegorz Niedźwiecki


Działając w imieniu Rotary Club w Jeleniej Górze oraz Firmy Motoryzacyjnej „
LIGĘZA ” Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, w związku z Pana mailem
skierowanym do Pana Mieczysława Ligęzy wyjaśniam i stwierdzam co następuje.
Na wstępie pozwalam sobie zwrócić
  Panu uwagę, iż Pan Mieczysław Ligęza w
jakikolwiek bezpośredni sposób nie jest związany z Pana sprawą dotyczącą
pomówienia powyższej Spółki, za co, zresztą,
  został Pan skazany prawomocnym
wyrokiem.
Wobec powyższego kierowanie do Pana Mieczysława Ligęzy pism związanych z
wykonaniem przez Pana wyroku Sądu Rejonowego Wydziału Karnego, jak również
Cywilnego są oczywistym nieporozumieniem. Pisma należy kierować do ich
adresatów, którymi w Pana przypadku są
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - w zakresie nakładanych na Pana grzywien
Rotary Club Jelenia Góra - w zakresie wykonania obowiązku zapłaty kwoty na
rzecz Domu Dziecka Dąbrówka
FM LIGĘZA Sp. z o.o. -w zakresie zapłaty kosztów procesu
Jednocześnie ustosunkowując się do Pana merytorycznej prośby wyartykułowanej
jako „ proszę powiedzieć na jaki dom dziecka mam wpłacić 2000 zł. Zrobię to
nawet w imieniu Rotary Club, ale pod warunkiem, że obiecacie mi, iż
bezpowrotnie się odpimpacie ode mnie.” przypominam, iż według stanu na dzień
28.06.2010 r. Pańskie zadłużenie wynosi
w stosunku do :
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - kwota 6.000 zł ( postanowienia SR z
dnia 5.08.2009 r., 1.02.2010 r., 26.05.2010 r. )
Rotary Club Jelenia Góra z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka
ąbrówka
  - kwota 10.000 zł wraz z odsetkami w wys. 2.429,72 zł ( na dzień
28.06.2010 r. )
FM LIGĘZA Sp. z o.o. - kwota 3120 zł tytułem kosztów procesu
Biorąc powyższe pod uwagę Pana łączne zadłużenie wynosi 21.549,72 zł, w tym
15.549,72 zł wobec Moich Mandantów, którzy wyrażają jednoznaczne stanowisko,
iż po uregulowaniu całości powyższej kwoty, w szczególności na Dom Dziecka
Dąbrówka, uznają, iż przedmiotowa sprawa jest zakończona, a zatem nie
przychylają się do Pana prośby
Jednocześnie Moi Mandanci wskazują, iż wyegzekwowania powyższych kwot będą
dochodzić wszelkimi możliwymi i dostępnymi prawem sposobami.

Radca Prawny
Dominik Kubacki