----- Original Message -----

From: Firma KORDEX

To: ropiwzk@hotmail.com

Sent: Saturday, February 25, 2006 11:26 PM

Subject: Fw: Nr BLO-060/805/01/06/DP

 

 Jak Pan prezydent Lech Kaczyński, jego służby i otoczenie  przejmuje się sprawami  rozwoju gospodarczego, bezrobocia, wspólzycia społecznego, zasadami  praw człowieka itp.- dosadnie przedstawia  załączona odpowiedź. Jak żałosna  jest reakcja  ważnego człowieka  w Państwie - na sprawy  chyba obecnie najważniejsze w kraju, czyli  rozwój gospodarczy i byt ludzi, bezpieczeństwo i przyszłość narodu, czyli naszego pokolenia, a co z bezprawiem i bezkarnością  aparatu  państwowego? Gdzie hasła wyborcze i  rzeczywistość?       

 

 

----- Original Message -----

From: Kancelaria Prezydenta RP

To: kordex@kordex.pl

Sent: Monday, January 09, 2006 10:00 AM

Subject: Nr BLO-060/805/01/06/DP

 

Pan Mieczysław KODŹ

 

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana listu z dnia 2 stycznia 2006 r. skierowanego między innymi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Zapoznaliśmy się z zawartymi w nim uwagami i zastrzeżeniami sformułowanymi również w formie pytań. Wszelkie opinie i postulaty nadsyłane przez obywateli są analizowane i - w przyjętym w Kancelarii trybie - przekazywane Panu Prezydentowi.

Jednakże do udzielenia odpowiedzi na postawione w liście pytania właściwe są przede wszystkim organy rządowe. Należy bowiem pamiętać, że kierunek polityki społeczno-gospodarczej państwa wyznacza przede wszystkim rząd oraz parlament poprzez tworzenie odpowiednich regulacji prawnych. Zwierzchnikiem służbowym organów rządowych jest Prezes Rady Ministrów.

Podając powyższe chcielibyśmy zapewnić, że Pan Prezydent zdaje sobie sprawę z problemów przedsiębiorców, a także występujących nieprawidłowości. Dlatego - w ramach posiadanych kompetencji - będzie wspierał wszelkie działania rządu i parlamentu zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie.

Z poważaniem

 

Danuta Pośnik

Asystent specjalista

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP