Jelenia Góra, dnia 4 maja 2007 r.

Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra

ul. Działkowicza 19

tel. 0 697327557

 

Biuro Krajowe Partii

„Samoobrona RP”

al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa

 

 

 

            Uprzejmie proszę o przesłanie mi – może być za zaliczeniem pocztowym – zaświadczenia („świadectwa pracy”) stwierdzającego dokładny okres przynależności do partii „Samoobrona RP”, wraz z podstawami prawnymi wstąpienia i wystąpienia.

 

Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz partii oznaczał będzie, iż być może w przeszłości byłem sympatykiem Samoobrony, ale w swoim c.v. mogę śmiało wpisywać, że nigdy w życiu do chwili obecnej nie należałem do żadnej partii politycznej. Oznaczać będzie również, iż formalizacja struktur partii „Samoobrona RP” jest uznaniowa (przypadkowa).

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

 

 

Wysłano listem poleconym dnia 04.05.2007 r.