Jelenia Góra, 05.02.2007 r.

 

 

 

L. Dz. 3/02/2007

Pan dr Marek Obrębalski

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

WNIOSEK

 

w sprawie dopełnienia obowiązków wobec pana Gabriela Skorek

 

Biorąc pod uwagę postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. pozbawiające Sylwię Barańską władzy rodzicielskiej nad Pauliną Skorek oraz postanowienie z dnia 8 sierpnia 2006 r. zezwalające Gabrielowi Skorek na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem w imieniu małoletniej córki, w związku z wyrokiem z dnia 5 maja 2005 r. o eksmisję byłej partnerki życiowej pana Skorka z lokalu mieszkalnego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Plac Ratuszowy 8/9 m. 1, zwracam się z zapytaniem jakie dalsze kroki winien jeszcze podjąć Gabriel Skorek w celu zawarcia obiecanej przez byłego prezydenta miasta Józefa Kusiaka i Komisję Gospodarki Lokalowej umowy najmu przedmiotowego lokalu, w którym zamieszkuje nadal jego córka.

Z analizy akt sprawy w siedzibie naszego stowarzyszenia wynika, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze (zwłaszcza Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Zofia Janocha) najwyraźniej zwodzili pana Gabriela Skorek; do pewnego czasu uznawali go za partnera do rozmów w tej sprawie i obiecywali, iż po spełnieniu powyżej przytoczonych warunków rozpatrzą pozytywnie jego wniosek, ale jednak do dnia dzisiejszego nie wywiązali się ze złożonych obietnic.

Wskazanie lokalu socjalnego Sylwii Barańskiej, jak również wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o eksmisję w świetle sytuacji prawnej małoletniej Pauliny Skorek są bezprzedmiotowe i nie czynią zadość należnym prawom córce pana Gabriela.

Udzielenia odpowiedzi oczekuję po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, bądź w formie wyczerpującej mediacji pomiędzy wymienionymi poniżej podmiotami.

 

W załączeniu:

 

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich.

3.      Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

  1. Redakcja Gazety Powiatowej – Dolny Śląsk, 59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 1 Ip.
  2. A/a.