Jelenia Góra, 15.02.2007 r.

 

 

L.dz. 5/02.2007

Pan Hubert Papaj

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

Dot.: RM.00592/84/07

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2007 r. uprzejmie informuję, że skarga moja z dnia 1 lutego 2007 r. nie była skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry, lecz do konkretnej merytorycznie Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry, którą według mojej wiedzy reprezentuje Radny Jerzy Pleskot.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Miasta Jeleniej Góry to ona winna zająć się przedmiotową skargą, m.in. na Pana działalność, a raczej zaniechanie w sprawie Pana Michała Stokłosy. Niezależnie od tego, iż nie wydaje mi się słuszne i zasadne zabieranie głosu w sytuacji, gdy dotyczy to Pańskiego interesu prawnego, to po raz kolejny próbuje Pan wbrew § 22 ust. 1 Statutu Miasta Jeleniej Góry  broniąc Prezydenta Miasta ograniczyć więź radnych z mieszkańcami i organizacjami.

Jako były członek Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry informuję Pana, że poprzedni przewodniczący Józef Gajewski nie miał problemu z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wszelkich skarg mieszkańców na forum publicznym. Doprecyzowanie merytoryczne treści skargi, które znajduje się w artykule Gazety Powiatowej z dnia 9 lutego 2007 r. oraz w aktach sprawy pana Michała Stokłosy znajdzie zapewne dodatkowy wyraz w protokołach wspomnianej Komisji.

Umocowania moje do występowania w imieniu pana Michała Stokłosy – członka naszego stowarzyszenia – wynikają ze sposobów realizacji celów zapisanych w § 9 statutu Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją, który znajdzie Pan u mgr Andrzeja Marchowskiego odpowiedzialnego za sprawy organizacji społecznych w Urzędzie Miejskim Jeleniej Góry, albowiem nadzór nad stowarzyszeniami prowadzi Prezydent Miasta Jeleniej Góry, oraz na stronie internetowej www.ropoiwzk.com.

Zakres ten reguluje również przepis art. 31. § 1 kpa.

 

W związku z powyższym przypominam Panu, że datą wszczęcia postępowania jest dzień 1 lutego 2007 r. i jeśli w terminie określonym w art. 237. § 1 kpa nie otrzymam zaproszenia do udziału w posiedzeniu merytorycznej Komisji w tej sprawie, to skieruję do znanego Panu Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę na bezczynność organu samorządowego, oraz do odpowiednich organów ścigania zawiadomienie o przestępstwie z art. 231 § 1 kk. dotyczącego niedopełnienia obowiązku i przekroczenia uprawnień przez Pana.

 

W załączeniu:

  1. Kopia odpisu aktualnego KRS.
  2. Artykuł z Gazety Powiatowej z dn. 09.02.2007 r.

 

Do wiadomości:

Gazeta Powiatowa, 59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 1.