Jelenia Góra, 20.04.2007 r.

 

 

 

 

 

 

Komisja Prawa i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

 

 

W związku z odbytym w dniu 19.04.2007 r. posiedzeniem Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia skargi Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją na decyzje Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w przedmiocie skierowania pana Michała Stokłosy wraz z małoletnią córką do zamieszkania już zasiedlonego przez obce i wykluczone wyrokami sądowymi do współżycia z nimi osobami mieszkania socjalnego, stwierdzam co następuje.

Jestem zbulwersowany brakiem merytorycznego przygotowania członków Komisji i obcesowym potraktowaniem zainteresowanych. Zespół kontrolny wykazał się kompletną niewiedzą w zakresie rozpatrywanego problemu i ignorancją podstawowych norm społecznych oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Oparł się na szczątkowych informacjach i dokumentach, fałszywie interpretując fakty.

PO PIERWSZE, nieprawdą jest, że pan Michał Stokłosa żądał tylko i wyłącznie mieszkania socjalnego na ul. Panieńskiej 46/2.

Dowód:

-         Pismo Michała Stokłosy do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Józefa Kusiaka z dnia 31.03.2006 r.

-         Pismo Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra z dnia 24.05.2006 r.

Niezależnie od powyższego, Urząd sam znając sytuację PATO-logiczną na ul. Panieńskiej 46/2 nie powinien kierować tam jeszcze pana Michała wraz z córeczką do zamieszkania. Urzędnicy odpowiedzialni, w państwie prawa i sprawiedliwości społecznej, zaproponowaliby inny lokal do zasiedlenia ojcu z dzieckiem skonfliktowanym z byłą rodziną.

Mało tego, Prezydent Miasta obiecał wstrzymać się z decyzją przydzielenia tego lub innego lokalu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu sądowego pomiędzy panem Michałem, a panią Elżbietą Stokłosą.

Dowód: Pismo z Biura Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.07.2006 r.

I co? Gdzie uwzględnienie wyroków skazujących za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad córką oraz pozbawiających praw rodzicielskich do dziecka matki alkoholiczki?

Dowód: Kolejny wyrok skazujący Elżbietę Stokłosę na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się nad córką z dnia 19.03.2007 r.

PO DRUGIE, nieprawdą jest, że pan Michał wiedział co przyjmuje i zameldował tam dodatkowo inne osoby. Błędne informacje.

Dowód: Lista osób zameldowanych na ul. Panieńskiej 46/2 wyciągnięta z biura obsługi ludności zaraz po posiedzeniu Komisji, z której wynika, że wszystkie osoby zameldowała tam wcześniej Elżbieta Stokłosa, w tym dwoje dzieci jej córki zameldowano z urzędu wiedząc, iż pani Elżbiecie wygasło zameldowanie w tym lokalu i że lokal ten jest obciążony wysokim zadłużeniem. Pan Michał zameldował się w dobrej wierze tam sam dopiero teraz z córeczką i absurdalne jest obarczanie jego skutkami za błędy i niedopełnienie powinności Urzędu eksmitowania intruzów z lokalu będącego w zasobach Gminy Jelenia Góra. Zadaniem szczególnym Prezydenta Miasta jest gospodarowanie mieniem komunalnym (patrz § 20 pkt 4 Statutu Miasta Jeleniej Góry).

Niezależnie od powyższego, pan Michał nie mogąc fizycznie zrealizować zamieszkania w przydzielonym mu lokalu złożył wniosek o skorygowanie skierowania do umowy najmu lokalu położonego przy ul. Panieńskiej 46/2 w Jeleniej Górze i zwolnienia go z obowiązku płacenia czynszu za „nieskonsumowany towar” już 30.10.2006 r.

Dowód: Wniosek w załączeniu.

Skandalicznym jest próba wpuszczania ludzi w pułapki i cedowania później na nich obowiązku pozbycia się trudnego lokatora z nie swojego majątku!

Nie da się wytłumaczyć nieznajomości tematu w sytuacji, gdy zespół kontrolny jednostronnie badał materiały i przeprowadził tylko wizję lokalną w lokalu na ul. Panieńskiej 46/2. Było wystarczająco dużo czasu, aby zaprosić wszystkie zainteresowane strony do rozmowy przed wydaniem właściwej opinii. Komisja Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry przygotowała gotowy wniosek, odrzucając dowody wnioskowane do protokołu i mając jednostronny obraz sprawy z rażącym naruszeniem wszelkich zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego i wbrew Statutowi Miasta Jelenia Góra.

Członkowie KPiSS – radny Janusz Lindner i radny Zbigniew Sawicki ani razu nie zaprosili na rozmowy niżej podpisanych przed wczorajszą próbą „wydania wyroku w tej sprawie”.

W aktach sprawy nie było nawet materiałów, które zostały dołączone do skargi przez wnioskodawcę. Nie podjęto wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela. Nie zapewniono czynnego udziału panu Michałowi w każdym stadium postępowania, co z pewnością nie sprzyja pogłębianiu zaufania obywateli do organów samorządowych. Samorząd to nie Urząd, tylko wspólnota mieszkańców.

Ja rozumiem, że tryb skarga nie jest przyjemny do rozpatrywania dla „ścisłej rodziny” samorządowej i obliguje czasem do skierowania niewygodnych wniosków, ale nie można mówić, że czarne to białe, a białe to czarne. Nie można milczeć i przejść do porządku dziennego nad faktem karygodnego łamania podstawowych praw człowieka. Cierpliwość ludzka ma swoje granice.

W związku z powyższym żądamy, nie prosimy lecz żądamy naprawienia błędu lekceważenia ludzkich spraw i skierowania wniosku do Prezydenta Miasta jeleniej Góry o przydzielenie wolnego lokalu mieszkalnego dla Michała Stokłosy wraz z córeczką Wiktorią.

Pan Michał Stokłosa zrzeka się prawa do najmu lokalu położonego przy ul. Panieńskiej 46/2 w Jeleniej Górze i zwraca w załączeniu skierowanie oraz umowę najmu tego lokalu.

Wnosimy o odstąpienie od obciążania pana Stokłosy za jakiekolwiek zobowiązania wobec tego lokalu, który był przysłowiowym „kotem w worku” wrzuconym na plecy pana Michała przez niekompetentnych urzędników. Naruszenie ustawy o ochronie konsumentów.. się kłania. O ustawie o samorządzie gminnym już nie wspomnę. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

 

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich.
  3. Gazeta Powiatowa – Dolny Śląsk.
  4. Fora internetowe i telewizyjne programy interwencyjne.