Jelenia Góra, 14.09.2005 r.

Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra

ul. Działkowicza 19

tel./fax 643 19 90

 

Pani Jadwiga Reder-Sadowska

Miejski Rzecznik Konsumenta w Jeleniej Górze

 

 

W związku ze skargą mieszkanki Jeleniej Góry, pani Teresy Kucharczyk, dotyczącą wypowiedzenia jej przez PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze umowy ryczałtu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków i scedowanie powinności rozliczania na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wnoszę o zbadanie zgodności tych decyzji z prawem, a w szczególności sprawdzenie czy nie zostały tu naruszone np. przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wypowiedziało pani Teresie Kucharczyk z dniem 30 listopada 2004 r. umowę ryczałtu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków informując petentkę, że zawarło z JSM w Jeleniej Górze umowę, zgodnie z którą do czasu zainstalowania przez najemców (właścicieli) mieszkań spółdzielczych liczników na wodę, będą oni rozliczani bezpośrednio przez Spółdzielnię. Pani Teresie Kucharczyk do czasu zainstalowania wodomierza, tj. za okres 01.12.2004 r. – 12.04.2005 r., Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła rachunek na kwotę 1.509,08 . Była to refaktura PWiK „Wodnik”, którą otrzymała JSM za różnicę wskazań pomiędzy wodomierzem głównym w bloku mieszkalnym przy ul. Karłowicza 27 (czy jego segmentu), a sumą pozostałych wodomierzy u odbiorców indywidualnych. Pani Kucharczyk, mieszkająca wraz z córką, płaciła do tej pory zarówno ryczałtem, jak i obecnie według wskazań licznika, średnio ca. 60,- zł/m-c za przedmiotowe usługi.

Wobec powyższego zachodzi poważne podejrzenie, że pani Teresa Kucharczyk padła ofiarą przedsiębiorstw nadużywających swoich pozycji dominujących na rynku właściwym, poprzez pośrednie narzucenie jej cen nieuczciwych, w tym cen nadmiernie wygórowanych. Zważywszy, że PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze dzieli rynek według kryteriów przynajmniej podmiotowych, tzn. najemców mieszkań komunalnych, którzy nie mają zainstalowanych wodomierzy nadal rozlicza samodzielnie na zasadach ryczałtu, nadużywanie pozycji dominującej w porozumieniu z JSM w Jeleniej Górze jest wysoce uprawdopodobnione, co w świetle przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przejawia się w stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji.

Według mojej oceny, sprawa ta (wzorcowa zapewne) kwalifikuje się do zbadania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

W załączeniu: Skarga.

 

Z poważaniem

 

Radny Jeleniej Góry

 

 

Grzegorz Niedźwiecki