Jelenia Góra. 14.06.2007 r.

Jan Zaborski

Wspólnota Mieszkaniowa

58-500 Jelenia Góra

ul. Złotnicza 8/7

 

dot.: 1Ds-975/07

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

Zażalenie

Na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 26.05.2007 r. odmawiające wszczęcia dochodzenia w sprawie oszustwa budowlanego przy remoncie dachu.

 

Postanowieniu temu zarzucam:

Zbagatelizowanie sprawy i błędną kwalifikację zarzucanego czynu.

UZASADNIENIE

Dnia 12 czerwca 2007 r. odebrałem postanowienie odmawiające wszczęcia dochodzenia w sprawie zaistniałego w latach 2000 / 2005, w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej, oszustwa, przy zawieraniu umów i sporządzaniu kosztorysów prac remontowo-budowlanych, wykonywanych na zlecenie ZGL „Północ” w Jeleniej Górze, na szkodę ZGL oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Złotniczej 8 w Jeleniej Górze. Postanowienie to, podpisane tym razem przez prokuratora PR Włodzimierza Leonczuka (kolejnego, który lekceważy sobie ludzkie sprawy), otrzymałem bez uzasadnienia, jedynie z uwagą, iż: „Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie wymaga uzasadnienia (art. 325a § 1 kpk)”.

Powyższy przepis mówi, że w protokole ustnego zawiadomienia o przestępstwie może zawierać się również wniosek o ściganie karne i taka powinna być konkluzja tego postanowienia. Tym bardziej, że czyny przeze mnie zarzucane znajdują pełne odzwierciedlenie w faktach i dowodach przeze mnie zgromadzonych. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze i Policja jeleniogórska nie przeprowadziły żadnych czynności sprawdzających i nie ustosunkowały się w ogóle do moich wniosków, w tym powołania biegłego sądowego w zakresie budownictwa, tylko ignorują w dalszym ciągu całą sprawę, z premedytacją nakierowując tok postępowania na „ślepe tory” – rzekome oszustwo przy zawieraniu umów, podczas gdy główny zarzut brzmiał oszustwo podczas wykonywania remontu. W związku z powyższym i w świetle informacji zawartych w protokole (zła papa itd. - k. 10, 11) i artykule Gazety Powiatowej „Logika sprawiedliwości” żądam wszczęcia dochodzenia celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy.

Do wiadomości:

1.       Minister Sprawiedliwości.

2.       Ruch Ochrony Praw Obywatelskich.

Z poważaniem

Jan Zaborski