Przedruk wniosku

 

Jelenia Góra, dnia 15.06.1999 r.

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich

i Walki z Korupcją

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19 tel. (075) 764 46 09

Zarząd Miasta

Jeleniej Góry

PETYCJA

W związku ze złożonym przez mieszkańców noclegowni dla bezdomnych przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Jeleniej Górze zażaleniem do Rzecznika Praw Obywatelskich, a nam do wiadomości, Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją przyłącza się do prośby tej społeczności o realizację ich postulatów.

Ludzie ci poza tym, że nie mają stałego miejsca zameldowania, są w dalszym ciągu ludźmi nie pozbawionymi w żadnym stopniu praw publicznych i swobód obywatelskich.

Tak jak kosowscy Albańczycy nie są winni utraty swoich domostw, tak i z pewnością wielu polskim bezdomnym nie z ich winy los spłatał figla. Nie sposób odmówić i jednym i drugim suchego kąta. Nie możną jednak społeczeństw tych różnicować czy faworyzować, Ponieważ wojna w Kosowie dobiegła na szczęście już końca i z różnych innych przyczyn zwolnił się nieoczekiwanie ośrodek dla uchodźców przy PCK w Cieplicach-Jeleniej Górze, Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją zwraca się do Zarządu Miasta Jeleniej Góry z propozycją przekształcenia tego ośrodka - być może w formie uchwały Rady Miejskiej - w schronisko dla bezdomnych. Uważamy, że skoro wynikiem przemian społeczno-gospodarczych jest z jednej strony powstanie bezrobocia i wzrost ubóstwa, to należy skutki te równoważyć zapewnieniem wystarczającej opieki nad bezdomnymi oraz odpowiednią pomocą socjalną.

Do czasu jednak opracowania odpowiedniego programu ekonomiczno-1 i techniczno-legislacyjnego uprzejmie prosimy o przychylenie się do prośby jeleniogórskich bezdomnych zmiany zapisu regulaminu dotyczącego nakazu opuszczania noclegowni w niedziele i dni świąteczne w godz. 9.00-18.00. Czyż art.30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie mówi, że: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. „?

Ufamy, że petycja ta znajdzie posłuch u miłościwych władz as miasta, co spotka się z pewnością z pozytywnym oddźwiękiem społecznym.

Z poważaniem

__        PREZES

Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich

I Walki z Korupcją z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

W załączeniu skarga

------------------------------------------------

Jelenia Góra 99.06.10

Mieszkańcy Noclegowni dla Bezdomnych

ul. Wolności 142

Jelenia Góra

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:.                                  Ruch Ochrony Praw Obywatelskich

Al, Solidarności 77                                                                 i Walki z Korupcją 58-506 Jelenia Góra

00-090 Warszawa                                                                  ul. Działkowicza 19

M mieszkańcy noclegowni dla bezdomnych przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Jeleniej J6rze na ulicy Wolności 142 zwracamy się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich, by pomógł nam wpłynąć na zmianę regulaminu noclegowni, który zatwierdzony jest przez Zarząd Miasta Jeleniej Góry.

Otóż w naszym: odczuciu jest to regulamin nieżyciowy. i krzywdzący naszą społeczność jeleniogórskiejch bezdomnych -mieszkańców noclegowni.

Głównie chodzi nam o konieczność opuszczania noclegowni w niedzielę oraz dni świąteczne w godzinach 9-18. W pozostałe dni tygodnia jako bezdomni nie kwestionujemy: takie konieczności, gdyż w tym czasie większość z; nas pracuje lub poszukuje pracy, załatwia swoje sprawy w różnych instytucjach, urzędach, przychodniach zdrowia. Natomiast w tak szczególnym dniu, jakim jest niedziela, czy też inny dzień ustawowo świąteczny — opuszczanie noclegowni bez: względu na porę roku i pogodę jest dla nas dużą uciążliwością i uderza w. naszą godność osoby ludzkiej.

Przecież pomieszczenie noclegowni w trakcie naszej nieobecności jest puste. A niedziela to na przykład okazja, by napisać spokojnie list do rodziny poczytać książkę, zrobić gruntowną przepierkę, słowem odpocząć. Przymusowy niedzielny spacer dla osoby bezdomne to dowód na braku programu merytorycznego pomocy ludziom bezdomnym w mieście Jelenia Góra. Wśród: nas są ludzie mieszkający na noclegowni po 3 lata, 2 lata, 1,5 roku. Jest więc noclegownia dla nas namiastką domu, egzystencjalnej stabilizacji, warunkiem wyjścia z bezdomności w ogóle.. Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk społecznych, o różnym poziomie wykształcenia oraz poziomie obycia i kultury. Jest wśród nas wychowanek Domu Dziecka, aktor, były student, niepełnosprawna kobieta., plastyk, piekarz. Przyczyny, dla których staliśmy się bezdomnymi są zróżnicowane. Na pewno nie jesteśmy socjopatami, nikt z nas nie ma też kryminalnej przeszłości. Owszem, część jest uzależniona od alkoholu, ale mieszkając na noclegowni zachowuje całkowitą abstynencję walcząc w ten sposób z własnym nałogiem.

Staraliśmy się wpłynąć na zmianę regulaminu docierając do władz miejskich Miejskiego Ośrodka Pomocy: Społecznej — jako mieszkańcy noclegowni jesteśmy podopiecznymi M.O.P.S-u.

Złożyliśmy pismo do Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych. Mimo to, nadal w regulaminie obowiązuje zakaz przebywania na noclegowni w niedzielę oraz dni świąteczne.

Pisała o naszych staraniach lokalna prasa. Wycinki niektórych artykułów ślemy Rzecznikowi w swoim liście, Nasze apele w lokalnym radiu oraz telewizji także niczego nie wniosły do zmiany regulaminu. Zarzuca nam się natomiast, że usiłujemy przekształcić noclegownię w schronisko dla bezdomnych, którego w mieście nie ma. To przykład cynicznego stosunku władz lokalnych, Zarządu Miasta, do oczekiwań społeczności jeleniogórskich bezdomnych. Przecież pragniemy jedynie, by niedziela jako dzień świąteczny, wolny od pracy był dla nas dniem odpoczynku na noclegowni, a nie przymusowym spacerem po mieście, gdzie bezdomny chodzi szukając sensu i celu przez 9 godzin, bez względu na pogodę,

To właśnie brak schroniska dla bezdomnych w Jeleniej G6rze powoduje, że osoba bezdomna musi korzystać z usług noclegowni, toteż w naszym odczuciu jako mieszkańo6w noclegowni, należy zhumanizować jej regulamin w oparciu, o który funkcjonuje.

Dyrekcja Miejskiej Izby Wytrzeźwień, w której mieści się noclegownia nie jest zainteresowana, by udostępniono noclegownię bezdomnym w niedzielę, natomiast Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej twierdzi, że istnieje jakakolwiek potrzeba dokonywania zmian w regulaminie noc1egowni. Przecież prosimy tylko o jeden dzień w tygodniu - niedzielę - by móc czuć się normalnie jak każdy inny obywatel w dniu wolnym od pracy i w święta.

Jako Bezdomni Mieszkańcy Noclegowni przy Izbie Wytrzeźwi w Jeleniej Górze jesteśmy całkowicie bezradni wobec bezdusznego aparatu administracyjnego lokalnych władz miejskich oraz instytucji odpowiedzialnych za problem bezdomności. Uczyniliśmy wszystko,. by poinformować lokalną opinię publiczną, władze: samorządowe, a nawet kościelne. Problem jednak nadal istnieje.

Bezdomny nawet w niedzielę i święta musi czuć upokorzenie wynikające z jego nie zawsze zawinionej bezdomności. Prosimy więc Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w zmianie regulaminu, który funkcjonuje na. noclegowni,. a nas samych jako bezdomnych upokarza, krzywdzi i utwierdza w przekonaniu, że jest zgoda prawna byśmy żyli na granicy marginesu społecznego.

Bardzo prosimy o pomoc.

Mieszkańcy noclegowni:

(Na oryginale podpisy)