Jelenia Góra, 14.01.2000 r.

Społeczny Komitet Ratowania Miasta

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

tel./fax (075) 764 46 09; 767 1631

Pani Zofia Czernow

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Jeleniej Górze

 (Na oryginale pieczęć Biura Rady)

APEL!

Społeczny Komitet Ratowania Miasta zawiązany na okoliczność przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Jeleniej Góry wzywa Radę Miejską w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Pani Przewodniczącej, do podjęcia - na najbliższej sesji rady - uchwały o samorozwiązaniu. Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy jest przeszło siedem tysięcy powodów ku temu i Wysoka Rada ma ostatnią okazję do wykazania się rzeczywistym interesem społecznym.

W przypadku zignorowania po raz kolejny głosu mieszkańców wspólnoty samorządowej miasta Jeleniej Góry, będziemy zmuszeni złożyć dnia 21 stycznia 2000 r. wniosek formalny o przeprowadzenie referendum w tej sprawie, co obarczy obecną Radę wyłączną odpowiedzialnością za poniesione dodatkowe koszty społeczne.

Pełnomocnik SKRM

Grzegorz Niedźwiecki

Do wiadomości:

Opinia publiczna.