ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO

KOM1SARZA WYBORCZEGO

w Jeleniej Górze

 

Potwierdzenie

 

złożenia wniosku w sprawie odwołania Rady Miejskiej

w Jeleniej Górze.

 

W dniu 21 stycznia 2000 roku działający w imieniu Społecznego Komitetu Ratowania Miasta w Jeleniej Górze — Pan Grzegorz Niedżwiecki, zam. w Jeleniej Górze ul. Działkowicza 19 złożył wniosek w sprawie odwołania Rady Miejskiej

w Jeleniej Górze przed upływ kadencji.

 

Do wniosku dołączono karty z podpisami poparcia.

1.Liczba kart: 239 (dwieście trzydzieści dziewięć).

2. Deklarowana liczba osób popierających wniosek: 8.500 (osiem tysięcy pięćset).

 

Zastępca

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego

W Jeleniej Górze

Dariusz Łukaszewski

(Na oryginale podpis)