RZECZPOSPOLITA POLSKA

Rzecznik Praw Obywatelskich

     Prof. dr Andrzej ZOLL                                                                Warszawa, 2004-02-19

 

BRPO-X-0731-02/2004

 

Szanowni Państwo,

W dniu 11 listopada 2003 roku zakończyła się V edycja Konkursu na Najlepszą Inicjatywę

Obywatelską Pro Publico Bono. Wzięło w niej udział dwieście organizacji obywatelskich z całej Polski.

 

W imieniu Kapituły a także w imieniu własnym pragnę Państwu serdecznie podziękować

i pogratulować. Proszę przyjąć ten dyplom w dowód uznania dla Państwa zasług

i szlachetnych inicjatyw.

Pięć lat trwania Konkursu Pro Publico Bono to ponad tysiąc zgłoszonych inicjatyw. Oznacza to, że Konkurs na stałe wpisał się w nasze życie publiczne i pokazuje zakres aktywności i pracy na rzecz dobra wspólnego, który jest imponujący.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich jestem Państwu szczególnie wdzięczny za Państwa zaangażowanie na rzecz zmniejszania obszaru bezradności i bierności społecznej

Życzę Państwu wielu sukcesów w działaniu na rzecz Waszych środowisk i organizacji

 

 

(na oryginale podpis - „Andrzej Zoll”)