Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą 4.01.2006 r. numerów telefonów przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przedstawiam poniżej nowe numery.

Proszę o wniesienie poprawek na Państwa stronach internetowych.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Tel. 071 798 77 77

I Wydział Cywilny

Ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Tel. 071 798 77 86 oraz 071 798 77 78

Fax. 071 798 77 14

II Wydział Karny

Ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Tel. 071 798 77 85 oraz 071 798 77 82

Fax. 071 798 77 84

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Powstańców Śląskich 124

53-332 Wrocław

Adres do korespondencji:

Ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Tel. 071 798 79 23 oraz 071 798 79 37

Fax. 071 798 79 49

IV Wydział Wizytacji i Doskonalenia Kadr

Ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Tel. 071 798 77 81 oraz 071 798 77 98

Fax. 071 798 77 81

 Z poważaniem

Rafał Sulkowski

Administrator Systemu Informatycznego

 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

tel. +48 71 798 77 76

rafal.sulkowski@wroclaw.sa.gov.pl

 

 

Podobnie poniżej, przed każdym numerem telefonu należy dodać numer kierunkowy.

administrator

SEJM

00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

www.sejm.gov.pl

 

Tel.

Fax

Centrala

694-25-00

694-22-52

Marszałek

694-21-55

694-18-33

Szef Kancelarii Sejmu

694-16-00

629-50-17

Wydział Listów

694-18-19

827-55-12

Biuro Legislacyjne

694-17-75

694-17-82

Biuro Studiów i Ekspertyz

694-17-27

694-18-65

Biuro Informacyjne

694-22-15

694-14-46

 

KOMISJE SEJMOWE

Administracji i Spraw Wewnętrznych

694-18-44

628-62-16

Do Spraw Kontroli Państwowej

694-22-83

629-59-65

Do Spraw Służb Specjalnych

694-19-59

628-95-27

Edukacji, Nauki i Młodzieży

694-12-99

694-14-84

Etyki Poselskiej

694-15-16

694-17-63

Europejska

694-26-56

625-45-29

Finansów Publicznych

694-10-42

694-19-40

Gospodarki

694-20-45

694-17-95

Infrastruktury

694-18-73

694-21-31

Kultury Fizycznej i Sportu

694-17-77

694-15-17

Kultury i Środków Przekazu

694-18-25

694-18-55

Łączności z Polakami za Granicą

694-19-56

621-22-64

Mniejszości Narodowych i Etnicznych

694-18-29

694-20-48

Obrony Narodowej

694-11-47

694-17-91

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

694-21-85

694-16-84

Odpowiedzialności Konstytucyjnej

694-1 7-54

694-1 7-67

Polityki Społecznej i Rodziny

694-23-49

825-08-92

Regulaminowa i Spraw Poselskich

694-10-84

694-10-26

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

694-10-08

629-53-18

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

694-16-99

825-79-21

Skarbu Państwa

694-10-78

825-61-66

Spraw Zagranicznych

694-21-72

694-19-74

Sprawiedliwości i Praw Człowieka

694-23-93

625-35-97

Ustawodawcza

694-17-15

694-26-16

Zdrowia

694-10-20

625-39-55

SENAT

00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

www.senat.gov.pl

Centrala

694-25-00

628-12-76

Marszałek

694-14-39

694-27-01

Szef Kancelarii Senatu

694-24-10

694-22-24

Dział Prasowy

694-15-22

694-20-16

Biuro Legislacyjne

694-18-31

694-18-31

Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej

694-24-32

694-24-28

 

KOMISJE SENACKIE

Emigracji i Polaków za Granicą

694-22-67

694-23-75

Gospodarki i Finansów Publicznych

694-16-13

694-14-37

Kultury Środków Przekazu

694-15-31

694-23-26

Nauki, Edukacji i Sportu

694-23-55

694-14-38

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

694-18-62

694-18-88

Ochrony Środowiska

694-20-50

694-16-39

Polityki Społecznej Zdrowia

694-21-80

694-23-12

Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

694-18-93

694-15-13

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

694-23-01

694-16-21

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

694-14-33

694-14-34

Skarbu Państwa i Infrastruktury.

694-25-76

694-25-77

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

694-22-02

694-23-54

Ustawodawcza i Praworządności

694-15-09

621-20-58

        

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OO-902 Warszawa, ul. Wiejska 10

www.prezydent.pl

695-29-00

695-12-53

 

 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

al. Ujazdowskie 1/3, OO-583 Warszawa

www.kprm.gov.pl

694-69-83

628-48-21

Centrum Informacyjne Rządu

841-38-32

840-38-10

 

MINISTERSTWA

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

www.mens.waw.pl

628-04-61

629-72-41

 

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

www.mf.gov.pl

694-55-55

694-47-57

 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

p1. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa

www.mpips.gov.pl

661-01-00

 

693-53-05

 

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

www.mi.gov.pl

630-10-00

 

630-02-61

 

Ministerstwo Kultury

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

www.mk.gov.pl

620-02-31

 

826-91-48

 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

www.mnii.gov.pl

529-27-18

 

628-09-22

 

Ministerstwo Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

www.wp.mil.pl

628-00-31

 

845-53-78

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

www.minrol.gov.pl

623-10-00

 

629-28-94

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

www.msp.gov.pl

695-80-00

 

628-08-72

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 7/9, 02-514 Warszawa

www.mswia.gov.pl

601-44-27

 

628-99-83

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

www.msz.gov.pl

623-90-00

 

626-76-52

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, OO-950 Warszawa

www.ms.gov.pl

521-28-88

 

621 -30-95

 

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

www.mos.gov.pl

579-29-00

 

825-33-26

 

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

www.mz.gov.pl

634-96-00

 

635-92-45

 

 

INSTYTUCJE CENTRALNE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2, 00-993 Warszawa

www.uop.gov.pl

565-91-10

 

 

Centrum Informacji Europejskiej

ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

www.cie.gov.pl

455-54-54

455-54-53

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wspólna 1/3, 00-921 Warszawa

www.gddp.gov.pl

529-27-18

621-95-57

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

www.giodo.gov.pl

860-70-81

860-70-90

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 02-922 Warszawa

www.gios.gov.pl

825-00-01

825-04-65

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Długa 38/40. 00-238 Warszawa

www.gis.mz.gov.pl

635-45-81

635-61-94

Główny Urząd Geodezji Kartografii

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

www.gugik.gov.pl

661-80-17

629-18-67

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-926 Warszawa

www.gum.gov.pl

620-02-41

620-83-78

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

www.gunb.gov.pl

661-81-11

661-81-42

Główny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

www.stat.gov.pl

608-30-00

608-31-87

Instytut Pamięci Narodowej

pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

www.ipn.gov.pl

530-86-90

530-86-90

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

al. Niepodległości 190, 00-950 Warszawa

www.krus.org.pl

825-99-41

825-95-97

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38, 00-914 Warszawa

www.kgpsp.gov.pl

523-30-61

523-30-83

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150, 02-714 Warszawa

www.kgp.gov.pl

621-02-51

843-84-94

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

ul. Niedźwiedzia 6E, 02-737 Warszawa

www.knuife.gov.pl

548-72-40

548-72-45

Lasy Państwowe

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

www.lasypanstwowe.gov.pl

825-60-28

825-85-56

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Długa 6, 00-950 Warszawa

www.archiwa.gov.pl

831-32-06

831-75-63

Państwowa Inspekcja Pracy

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

www.pip.gov.pl

661-81-11

625-47-70

PKP S.A. Biuro Zarządu

uI. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

www.pkp.com.pl

524-91-01

524-01-02

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Wspólna 4, 00-926 Warszawa

www.rcss.gov.pl

661-86-00

621-25-50

Rzecznik Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

www.brpo.gov.pl

551-77-00

827 64 53

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

www.udt.gov.pl

572-21-00

822-72-09

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa

www.ukie.gov.pl

455-55-00

455-53-48

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

www.umirm.gov.pl

661-81-11

628-57-87

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Pl. Powstańców Warszawy, 00-950 Warszawa

www.uokik.gov.pl

556-08-00

556-50-76

Urząd Patentowy RP

al. Niepodległości 188/1 92, 00-950 Warszawa

www.uprp.pl

825-80-01

875-06-80

Urząd Regulacji Energetyki

Ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa

www.ure.gov.pl

661-61-07

661-61-52

Urząd Służby Cywilnej

al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

www.usc.gov.pl

694-75-66

694-74-99

Urząd Zamówień Publicznych

al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

www.uzp.gov.pl

458-77-77

458-77-00

Wyższy Urząd Górniczy

ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice

www.wug.gov.pl

251-14-71

251-48-84

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

www.zus.pl

623-30-00

840-26-10

                  

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

al. Szucha 12a, 00-918 Warszawa

www.trybunal.gov.pl

621-59-37

657-45-03

 

SĄD NAJWYŻSZY

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

www.sn.pl

530-80-00

 

530-91-00

 

        

SĄDY APELACYJNE

www.ms.gov.pl

Białystok 15-214, ul. Mickiewicza 5

732-70-13

732-90-01

Gdańsk 80-958, ul. Nowe Ogrody 28

302-00-41

302-97-22

Katowice 40-156, al. Korfantego 117/119

200-45-00

200-46-03

Kraków 31-542, ul. Mogilska 17

410-64-00

412-43-88

Lublin 20-950, ul. Obrońców Pokoju 1

532-66-49

532-70-55

Łódź 90-921, p1. Dąbrowskiego 5

678-96-77

679-01-49

Poznań 61-693, ul. Trójpole 21

827-45-01

822-64-20

Rzeszów 35-001, ul. Piłsudskiego 28

858-02-00

858-02-21

Warszawa 00-207, pl. Krasińskich 2/4/6

530-80-00

530-90-57

Wrocław 53-330, ul. Energetyczna 4

361-20-21

361-65-64

 

SĄDY OKRĘGOWE

www.ms.gov.pl

Białystok 15-950, ul. Skłodowskiej-Curie 1

742-04-41

742-46-40

Bielsko-Biała 43-300, ul. Cieszyńska 10

499-03-16

812-39-15

Bydgoszcz 85-128, Wały Jagiellońskie 2

325-31-00

321-31-01

Częstochowa 42-200, ul. Dąbrowskiego 23/25

324-50-15

324-16-80

Elbląg 82-300, p1. Konstytucji 1

611-22-00

611-22-15

Gdańsk 80-958, ul. Nowe Ogrody 30/34

321-31-99

321-31-04

Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 15

338-02-00

338-01-02

Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Mieszka I 38

722-42-80

720-28-07

Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 56

641-51-00

752-51-13

Kalisz 62-800, al. Wolności 13

765-77-00

757-49-36

Katowice 40-957,ui. Andrzeja 16/18

251-14-21

251-67-28

Kielce 25-372, ul. Seminaryjna 12a

361-75-55

344-49-23

Koszalin 75-950, ul. Waryńskiego 7

342-87-97

342-37-55

Kraków 31-547, ul. Przy Rondzie 7

619-50-00

619-57-77

Krosno 38-400, ul. Sienkiewicza 12

436-84-78

432-05-70

Legnica 59-220, ul. Złotoryjska 40

722-59-00

722-59-12

Lublin 20-076, ul. Krakowskie Przedmieście 43

532-00-31

532-99-95

Łomża 18-400, ul. Dworna 16

216-62-81

216-67-53

Łódź 90-921, p1. Dąbrowskiego 5

678-96-77

678-11-45

Nowy Sącz 33-300, ul. Pijarska 3

443-58-79

443-81-14

Olsztyn 10-001, ul. Dąbrowszczaków 44

523-02-30

527-76-95

Opole 45-758, ul. Prószkowska 67

457-22-64

402-48-35

Ostrołęka 07-400, ul. Kościuszki 19

764-29-22

764-32-88

Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Słowackiego 5

647-21-94

647-89-19

Płock 09-404, p1. Narutowicza 4/6

262-52-44

262-25-26

Poznań 60-967, ul. Marcinkowskiego 32

856-60-00

852-93-85

Przemyśl 37-300, ul. Konarskiego 6

678-83-31

678-24-48

Radom 26-600, ul. J.Piłsudskiego 10

368-02-00

368-03-03

Rzeszów 35-959, p1. Śreniawitów 3

875-62-00

862-72-65

Siedice 08-110, ul. Sądowa 2

632-52-35

632-61-98

Słupsk 76-200, ul. Zamenhofa 7

842-20-41

842-83-01

Suwałki 16-400, ul. Waryńskiego 45

563-13-30

563-13-03

Szczecin 70-952, ul. Kaszubska 42

448-00-02

448-99-15

Świdnica 58-100, p1. Grunwaldzki 14

851-83-00

851-82-70

Tarnobrzeg 39-400, ul. Sienkiewicza 27

823-48-80

823-05-51

Tarnów 33-100, ul. J. Dąbrowskiego 27

622-24-85

621-34-74

Toruń 87-100, ul. Piekary 51

610-56-00

655-57-06

Warszawa 00-951, al. „Solidarności” 127

620-03-71

620-13-57

Włocławek 87-800. ul. Wojska Polskiego 22

411-62-00

411-62-05

Wrocław 50-950, ul. Sądowa 1

370-42-00

344-49-59

Zamość 22-400, ul. Akademicka 1

638-48-13

639-01-40

Zielona Góra 65-958, pl. Słowiański 1

322-01-38

322-01-40

 

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

00-013 Warszawa, ul. Jasna 6

www.nsa.gov.pl

827-60-31

827-66-87

Ośrodki zamiejscowe

Białystok 15-950, ul. Sienkiewicza 69

675-23-65

654-50-00

Bydgoszcz 85-035, ul. Jana Kazimierza 5

376-24-19

376-24-62

Gdańsk 80-219, ul. Zwycięstwa 16/17

520-20-36

520-20-36

Katowice z siedzibą w Gliwicach

Gliwice 44-100, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2

 

238-98-30

 

238-98-27

Kraków 31-512, ul. Topolowa 5

421-03-79

429-22-24

Lublin 20-027, ul. Karłowicza 4

532-65-30

532-25-74

Łódź 90-434, ul. Piotrkowska 135

637-35-38

636-28-96

Poznań 61-728, ul. 3 Maja 46

856-67-00

856-67-10

Rzeszów 35-016, ul. Kraszewskiego 4

852-45-12

852-45-20

Szczecin 70-515, ul. Małopolska 17

488-07-54

488-07-52

Wrocław 50-126, ul. Św. Mikołaja 78/79

316-02-00

344-30-89

 

PROKURATURA KRAJOWA

 

Warszawa 00-950, Al. Ujazdowskie 11

621-76-79

628-36-91

 

PROKURATURY APELACYJNE

 

www.ms.gov.pl

 

Białystok 15-214, ul. Mickiewicza 5

732-78-73

732-79-13

Gdańsk 80-853, Wały Jagiellońskie 38

346-23-11

346-23-11

w. 123

Katowice 40-042, ul. W. Stwosza 31

251-89-00

258-78-66

Kraków 31-553, ul. Cystersów 18

294-27-00

294-27-01

Lublin 20-950, ul. Okopowa 2a

532-10-01

532-32-19

Łódź 90-950, ul. Piotrkowska 151

637-00-22

636-22-19

Poznań 61-807, ul. Św. Marcin 46/50

852-97-97

852-34-63

Rzeszów 35-001, al. Piłsudskiego 28

858-02-00

858-03-24

Warszawa 00-951, ul. Krakowskie Przedmieście 25

826-24-41

858-05-05

Wrocław 50-044, ul. Piłsudskiego 15/17

372-42-08

372-44-68

 

PROKURATURY OKRĘGOWE

www.ms.gov.pl

 

Białystok 15-950, ul. Kilińskiego 14

732-81-28

742-25-45

Bielsko-Biała 43-300, ul. Listopadowa 31

812-60-11

812-49-72

Bydgoszcz 85-101, ul. Farna 6

347-75-00

321-75-07

Częstochowa 42-200, ul. Dąbrowskiego 23/25

324-05-71

324-11-69

Elbląg 82-300, Bulwar Zygmunta Augusta 13

239-41-01

239-41-11

Gdańsk 80-853. Wały Jagiellońskie 36

321-20-00

301-71-42

Gliwice 44-102, ul. Dubois 16

401-91-01

401-91-90

Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Moniuszki 2

727-87-15

727-87-41

Jelenia Góra 58-500, ul. Muzealna 9

642-84-00

642-84-34

Kalisz z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

Ostrów Wlkp. 63-400, al. Pwst. Wielkopolskich 14b

 

736-62-41

 

592-81-65

Katowice 40-042, ul. W. Stwosza 31

251-02-41

251-15-26

Kielce 25-352, ul. A. Mickiewicza 7

361-35-30

361-34-55

Koszalin 75-950, ul. Andersa 34a

342-86-56

342-24-17

Kraków 30-965, ul. Mosiężnicza 2

411-59-66

411-87-99

Krosno 38-400, ul. Czajkowskiego 51

420-21-52

420-21-52

w. 333

Legnica 59-220, ul. Grunwaldzka 8

723-11-00

723-11-90

Lublin 20-950, ul. Okopowa 2a

532-10-01

532-26-23

Łomża 18-400, ul. Szosa Zambrowska 1/27

216-52-11

216-28-50

Łódź 90-063. ul. Piotrkowska 148/150

636-38-33

636-88-30

Nowy Sącz 33-300, ul. Paderewskiego 26

441-28-59

441-15-56

Olsztyn 10-959, ul. Dąbrowszczaków 12

527-51-31

527-52-68

Opole 45-954, ul. Reymonta 24

400-12-00

400-12-38

Ostrołęka 07-410, ul. Rejtana 4

764-67-67

764-67-06

Piotrków Trybunalski 97-300, al. 3 Maja 13/15

647-66-41

647-79-86

Płock 09-404, p1. Narutowicza 6

262-52-44

267-37-00

Poznań 60-535, ul. Polna 13

858-16-00

847-25-94

Przemyśl 37-700, ul. Waygarta 8

678-97-77

678-85-21

Radom 26-600. ul Malczewskiego 7

340-16-30

362-43-13

Rzeszów 35-959, pi. Śreniawitów 3

875-62-00

852-40-10

Siedlce 08-110, ul. Brzeska 97

632-60-78

633-96-52

Słupsk 76-200, ul. Leszczyńskiego 10

844-31-45

643-24-42

Suwałki 16-400, ul. Pułaskiego 26

567-75-71

567-78-88

Szczecin 70-952, ul. Stoisława 6

448-93-23

433-63-11

Świdnica 58-105, ul. Okulickiego 2/4

851-85-50

852-02-57

Tarnobrzeg 39-400, ul. Sienkiewicza 27

823-48-80

822-81-63

Tarnów 33-100, ul. J. Dąbrowskiego 27

622-27-31

622-31-79

Toruń 87-100, ul. Grudziądzka 45

611-76-00

623-80-92

Warszawa 00-951, ul. Krakowskie Przedmieście 25

826-24-41

826-05-14

Włocławek 87-800, ul. Orla 2

231-29-00

231-28-66

Wrocław 50-950, ul. Podwale 30

371-81-14

371-81-02

Zamość 22-400, ul. Szczebrzeska 47

639-60-91

639-33-25

Zielona Góra 65-950, ul. Partyzantów 42

329-17-20

329-17-49

 

KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

 

 

Warszawa 00-478, Al. Ujazdowskie 18

www.sopot.lex.pl/~krrp_warszawa

622-84-33

622-05-88

 

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

 

 

Warszawa 00-902, ul. Wiejska 10

www.krs.pl

695-29-09

695-23-16

 

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH – ZARZĄD GŁÓWNY

 

 

Warszawa 00-028, ul. Bracka 20a

www.prawo.lex.pl

827-01-94

827-01-39

 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

 

 

Warszawa 00-950, ul. Filtrowa 57

www.nik.gov.pl

825-44-81

825-35-28

 

DELEGATURY NIK

 

 

Białystok 15-950, ul. Akademicka 4

744-75-51

742-55-06

Bydgoszcz 85-950, ul. Ossolińskich 7

321-47-70

321-47-60

Gdańsk 80-853, Wały Jagiellońskie 36

301-82-11

301-13-14

Katowice 40-039, ul. Powstańców 29

255-30-67

255-57-92

Kielce 25-955, ul. IX Wieków Kielc 3

344-66-15

344-66-15

Kraków 30-038, ul. Łobzowska 67

633-77-22

633-74-55

Lublin 20-001, ul. Okopowa 7

532-32-31

532-25-35

Łódź 90-950, ul. Piotrkowska 148/150

636-56-05

636-53-54

Olsztyn 10-950, ul. Krakowska 28

534-94-00

527-28-24

Opole 45-075, ul. Krakowska 28

454-64-61

454-53-30

Poznań 61-632, ul. Dożynkowa 9h

657-60-90

657-60-94

Rzeszów 35-016, ul. Kraszewskiego 8

852-34-00

852-33-67

Szczecin 71-420, ul. Odrowąża 1

423-17-76

422-45-81

Warszawa 00-950, ul. Filtrowa 57

852-07-46

825-07-46

Wrocław 50-044, ul. J. Piłsudskiego 15/17

343-11-36

342-87-77

Zielona Góra 65-213, ul. Podgórna 9a

320-24-02

325-32-14

 

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Białystok 15-085, ul. Branickiego 13

748-46-20

748-46-30

Bydgoszcz 85-224, ul. Św. Trójcy 35

376-82-10

376-82-23

Gdańsk 80-853, Wały Jagiellońskie 36

301-86-46

346-25-15

Katowice 40-042, ul. W. Stwosza 31

251-81-23

251-78-45

Kielce 25-520, ul. Targowa 18

368-11-22

344-59-Ol

Kraków 30-110, ul. Kraszewskiego 36

427-32-61

427-32-61

Lublin 20-072, ul. Lubomelska 1/3

532-70-96

742-48-98

Łódź 90-431, ul. Zamenhofa 10

636-68-96

636-74-24

Olsztyn 10-575, al. J. Piłsudskiego 7/9

523-27-14

523-27-17

Opole 45-052, ul. Oleska 19a

453-86-36

453-73-68

Poznań 61-713, al. Niepodległości 18

853-l 3-34

853-13-32

Rzeszów 35-064, ul. Mickiewicza 10

 

859-00-50

859-00-50

w. 117

Szczecin 71-727, ul. Światowida 77

423-52-00

423-52-01

Warszawa 00-564, ul. Koszykowa 6a

628-28-62

628-31-16

Wrocław 50-069, ul. Ofiar Oświęcimskich 5

797-76-10

797-76-40

Zielona Góra 65-261, ul. Chmielna 13

329-19-00

329-l 9-03

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Warszawa 00-902, ul. Wiejska 10

625-06-17

629-39-59

 

OGÓLNOPOLSKIE ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

Federacja Związków Gmin i Powiatów RP

30-027 Kraków, ul. Mikołajska 4

www.federacja.krakow.pl

421-30-15

421-33-15

 

Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej

31-070 Kraków, ul. Dietla 36/12

www.federacja.krakow.pl

421-30-15

421-33-15

 

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

65-005 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110

www.forum-dyrektorow.pl

327-16-87

327-l 6-87

 

Krajowa Reprezentacja

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

30-048 Kraków, ul. Lea 10

632-91-34

632-91-34

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

62-510 Konin, ul. Dworcowa 7/77

www.niewiarowski.com.pl

243-75-80

243-75-80

 

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

www.sggp.org.pl

426-01-30

426-01-32

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

33-380 Krynica, ul. Piłsudskiego 35/4

www.sgurp.pl

477-74-50

477-74-51

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4

www.srgg.org.pl

487-44-80

487-44-80

Stowarzyszenie Sekretarzy Samorządów Lokalnych

31-153 Kraków, ul. Szlak 73A

www.mistia.org.pl

633-98-00

632-93-36

Unia Metropolii Polskich

Sekretariat Zarządu

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, PKiN

656-76-16

656-60-18

Unia Miasteczek Polskich

02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 121/l 23 m. 45

629-14-27

629-14-27

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

61-812 Poznań, al. Kantaka 4

www.zgwrp.org.pl

851-99-61

851-74-18

Związek Miast Polskich

61-517 Poznań, ul. Robocza 46A

www.zmp.poznan.pl

863-50-50

863-50-60

Związek Powiatów Polskich

00-901 Warszawa, p1. Defilad 1, PKiN

www.zpp.pl

656-76-19

656-63-34

Związek Województw RP

00-236 Warszawa, ul. Świętojańska 5/7

831-14-41

831-14-42

 

NIEKTÓRE REGIONALNE I LOKALNE ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

Podhalański Związek Gmin

34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21

www.nowotarskipl/podh_zw_gmin.htm

266-52-42

266-52-42

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin

17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5

www.psg-drohiczyn.pl

655-71-35

655-70-80

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich

84-250 Gniewino 64

www.psgw.logonet.pl

676-76-77

676-72-26

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

34-222 Zawoja

www.zawoja.pl

877-54-00

877-54-00

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

31-004 Kraków, ul. Grodzka 28

www.sgmipw.krk.pl

421-53-89

421-93-12

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18

www.sgipw.wlkp.pl

854-19-73

854-19-73

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10

www.zamkigotyckie.org.pl

535-32-76

535-32-76

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

43-400 Cieszyn, Rynek 18

www.olza.pl

857-87-20

857-87-21

Śląski Związek Gmin i Powiatów

40-058 Katowice, ul. Stelmacha 17

www.silesia.org.pl

251-10-21

251-09-85

Unia Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Regi

72-300 Gryfice, pl. Zwycięstwa 37

384-20-21

384-36-42

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

32-400 Myślenice, ul. Drogowców 8

www.gornaraba.krakow.pl

274-39-70

274-27-43

Związek Gmin i Miast Dorzecza Parsęty

78-230 Karlino, ul. Traugutta 6

www.parseta.org.pl

311-72-47

311-72-16

Związek Gmin Jurajskich

42-440 Ogrodzieniec, pl. Wolności 24

www.jura.info.pl

673-33-64

673-33-64

Związek Gmin Karkonoskich

58-533 Mysłakowice, ul. Robotnicza 6

www.zgk-bukowiec.pl

718-24-15

713-10-89

Związek Gmin „Kwisa”

59-800 Lubań, ul. Siódmej Dywizji 14

www.kwisa.luban.pl

646-44-20

646-44-05

Związek Gmin Lubelszczyzny

20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5

www.zgl.pl

444-02-80

444-07-29

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 3

www.zgrk.pl

355-90-70

254-20-05

Związek Gmin Śląska Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 17

www.zgso.org.pl

454-59-11

454-59-11

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Synowskiego

36-065 Dynów, ul. Rynek 2

www.zgtpd.w.interia.pl

652-11-15

652-11-13

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

10-950 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 7/9

www.zgwm.pl

527-60-75

527-60-75

Związek Miast i Gmin Książańskich

58-300 Wałbrzych, ul. Lubelska 1

843-94-91

843-94-91

Związek Miast i Gmin Morskich

80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 24

www.zmigm.org.pl

301 -49-21

301-42-15

Związek Miast Nadwiślańskich

87-100 Toruń, ul. Podmurna 4/6

www.zmn.org.pl

611-87-24

611-87-24

                                                                          

EUROREGIONY

Bałtyk

82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3/4

www.eurohalt.org.pl

235-55-99

236-10-10

Beskidy

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

www.euroregion-beskidy.pl

813-62-26

822-06-72

Bug

22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1

www.euroregion-bug.w4u.pl

563-06-54

563-07-42

Glacensis

57-300 Kłodzko, p1. Chrobrego 1

www.euroregion-glacensis.ng.pl

867-71-30

867-71-30

Karpacki

38-400 Krosno. ni Prochownia 4

www.carpathian.euroregion.org

436-49-11

436-49-11

Niemen

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 10

www.niemen.suwalki.com

565-02-70

565-02-70

Nysa

58-500 Jelenia Góra. ul. 1 Maja 57

www.euroregion-nysa.pl

767-64-70

632-38-84

Pomerania

71-355 Szczecin, al. Wojska Polskiego 164

www.pomerania.org.pl

486-07-38

486-08-25

Pradziad

48-340 Głuchołazy, Rynek 15

www.europradziad.pl

436-39-10

436-79-77

Pro Europa Viadrina

66-400 Gorzów Wkp., ul. K. Wiekiego 1

www.viadrina.org.pl

735-84-47

735-84-61

Silesia

47-400 Racibórz, ul. Batorego 6

www.euroregion-silesia.pl

415-64-94

415-64-94

Sprewa-Nysa-Bóbr

66-620 Gubin, ul. Piastowska 18

www.euroregion-snb.pl

359-50-81

359-50-81

Śląsk Cieszyński

43-400 Cieszyn, Rynek 18

www.olza.pl/euroregion

857-87-20

857-87-21

Tatry

34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37

www.euroregion-tatry.pl

266-99-81

266-99-81

                                              

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Zarząd i Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa 01-540, ul. Hauke-Bosaka 11

www.frdl.org.pl

639-92-00

839-22-85

 

OŚRODKI REGIONALNE FRDL

Centrum Szkoleniowe FRDL

15-555 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26

732-17-88

732-94-84

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej

85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 5

321-18-90

321-18-92

Centrum Samorządu Lokalnego

58-560 Jelenia Góra, pl. Piastowski 27

755-90-87

755-90-86

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki

40-014 Katowice, ul. Mariacka 1

253-84-09

206-98-43

Świętokrzyskie Centrum FRDL

25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 25

344-66-30

344-77-62

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

31-153 Kraków, ul. Szlak 73a

www.mistia.org.pl

634-16-70

633-51-54

Ośrodek w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Żydowska 18

621-22-16

621-22-16

Regionalny Ośrodek FRDL

20-023 Lublin, ul. Chopina 33/3

532-84-65

532-64-40

Centrum Szkoleniowe FRDL

90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9

632-63-19

632-34-81

Ośrodek Samorządu Lokalnego

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10

535-02-67

527-24-26

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

453-68-25

454-48-29

Ośrodek Regionalny FRDL

61-722 Poznań, ul. Stary Rynek 27/28

855-33-07

855-33-07

Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego

35-068 Rzeszów, ul. Jabłońskiego 12

862-69-64

850-74-20

Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego

81-810 Sopot, al. Niepodległości 797A

550-37-00

550-32-39

Centrum Szkoleniowe FRDL

71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4

486-15-69

487-85-22

Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej

00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36

826-15-76

826-09-93

Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego

50-057 Wrocław, ul. Mennicza 1

343-38-09

372-41-21

Lubuskie Centrum Szkoleniowe FRDL

65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 9

453-22-93

453-22-92

Filia w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 22

720-65-48

720-00-88

                                                                 

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

00-074 Warszawa, ul. Trębacza 4

www.kig.pl

630-96-00

827-46-73

 

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

www.krir.republika.pl

623-21-65

623-11-55

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE AGENCJI I FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO

00-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41

www.narada.org.pl

460-37-79

460-37-79

 

AGENCJE, FUNDACJE, FUNDUSZE, STOWARZYSZENIA

Agencja Mienia Wojskowego

ul. Nowowiejska 28a, 00-911 Warszawa

www.amw.com.pl

626-81-30

626-81-26

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

www.arimr.com.pl

860-05-50

860-29-80

Agencja Rozwoju Komunalnego

ul. Nowy Świat 42, 00-363 Warszawa

www.ark.com.pl

828-38-95

622-54-95

Agencja Rozwoju Przemysłu

ul. Domaniewska 41, 00-672 Warszawa

www.arp.com.pl

460-36-00

460-37-01

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

www.arr.gov.pl

628-79-53

628-93-53

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa

www.awrsp.gov.pl

635-80-09

625-60-84

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa

www.ceo.org.pl

435-67-67

435-67-67

Centrum Informacji Europejskiej UKIE

ul. Krucza 38/42, 51-200 Warszawa

www.cie.goy.pl/fundusze

455-54-54

455-54-53

Centrum EURO INFO

ul Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

www.euroinfo.org.pl

450-99-39

622-03-78

EkoFundusz

ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

www.ekofundusz.org.pl

621-27-04

629-51-25

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund ul. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa

www.efrwp.com.pl

663-75-01

663-17-29

FAPA — Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

www.fapa.com.pl

623-16-55

628-93-87

Fundacja dla Polski

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

www.fdp.org.pl

828-91-28

828-91-29

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa

www.europa.edu.pl

828-06-71

828-44-21

Fundacja Francja – Polska

ul. Narbutta 27

02-536 Warszawa

881-04-16

646-33-23

Fundacja „Idealna Gmina”

ul. Włościańska 18a/64, 01-710 Warszawa

www.idealnagmina.org.pl

633-93-54

633-49-78

Fundacja im. Friedricha Eberta

ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa

www.feswar.org.pl

831-13-03

831-13-03

Fundacja im. Friedricha Naumanna 

Programy bilateralne

ul. Glogera 1/27, 02-051 Warszawa

823-94-60

823-94-57

Fundacja Inicjatyw   Społeczno-Ekonomicznych (FISE)

ul. Jezuicka 1/3, 00-28 1 Warszawa

www.fise.org.pl

635-62-77

635-62-78

Fundacja Konrada Adenauera

ul. J. Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa

www.kas.pl

848-54-01

848-54-37

Fundacja Kultury

ul. Ordynacka 13/6, 00-364 Warszawa

www.fundacjakultury.pl

827-97-16

827-19-71

w. 103

Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 11

30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30

www.fewe.pl

203-51-14

 

421-39-11

203-51-20

 

421-39-11

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA

ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa

www.fdpa.org.pl

622-52-55

622-52-45

Fundacja Nasza Ziemia

Ul. Hoża 3/5, 00-528 Warszawa

www.naszaziemia.pl

622-81-18

622-98-68

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

31-005 Kraków, ul. Bracka 6/6

www.epce.org.pl

422-50-88

429-47-25

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa

www.fpnp.pl

629-73-35

628-33-17

Fundacja Poszanowania Energii

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

www.nape.pl

825-52-85

825-86-70

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program SOKRATES II

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

www.socrates.org.pl

622-34-47

629-25-74

Fundacja im. Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa

www.batory.org.pl

536-02-00

536-02-20

Fundacja Wspomagania Wsi

01-022 Warszawa, ul. Belottiego 1

www.fww.org.pl

636-25-71

636-62-70

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

www.fwpn.org.pl

625-34-18

625-34-18

Fundusz Współpracy

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

www.cofund.org.pl

622-84-64

622-72-12

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Bracka 18/62, 00-028 Warszawa

www.hfhrpol.waw.pl

828-10-08

828-69-96

Instytut Studiów Strategicznych

ul. Mikołajka 4, 31-057 Kraków

www.mcrd.krakow.pl

421-97-04

421-62-50

Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Programy bilateralne

70-419 Szczecin, pl. Rodła 9

www.cpef.com.pl

359-52-77

359-53-65

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

02-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4a

www.bkkk-cofund.org.pl

625-39-37

625-28-05

Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych Unii Europejskiej

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21

WWW.kpk.gov.pl

826-25-02

828-53-70

Liga Obrony Kraju

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14

www.lok-zg.org.pl

849-34-51

849-86-23

Liga Ochrony Przyrody

00-355 Warszawa, ul. Tamka 37/2

www.lop.org.pl

828-81-71

828-81-71

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

www.nape.pl

825-52-85

825-86-70

Narodowa Agencja Programu „Młodzież”

00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43

www.youth.org.pl

622-37-06

622-37-08

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa

www.nfos.org.pl

877-23-59

877-1 9-87

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

www.nck.pl

826-21-17

826-14-09

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

www.nfosigw.gov.pl

849-00-79

849-72-72

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

www.nfz.gov.pl

572-60-00

572-63-33

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

al. Róż 2, 00-559 Warszawa

www.paiz.gov.pl

334-98-00

334-99-99

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

www.pfron.org.pl

620-03-51

624-39-34

Polska Agencja Prasowa

ul. Pawia 55, 00-950 Warszawa

www.pap.pl

628-00-01

621-34-39

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

www.part.com.pl

860-67-79

860-67-82

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Al. Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa

www.schuman.org.pl

621-21-61

629-72-14

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

www.pot.gov.pl

630-17-36

630-17-42

Polski Czerwony Krzyż

ul. Mokotowska 14, 00-56 1 Warszawa

www.pck.org.pl

326-12-86

628-41-68

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

www.pafw.pl

828-43-73

828-43-72

Społeczne Towarzystwo Oświatowe —STO

ul. Podwale 5, 00-252 Warszawa

www.sto.org.pl

828-88-57

826-78-64

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

www.wspolnota-polska.org.pl

826-20-41

826-87-75

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa

www.toz.pl

825-75-35

825-60-49

Towarzystwo Urbanistów Polskich

pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

831-07-73

831-07-73

United Nations Development Programme (UNDP)  

al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa

www.undp.org.pl

825-92-45

825-49-58

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

http://www.wwpe.gov.pl

461-87-39

461-87-22

                                                                                                                

INSTYTUTY

Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

przy Uniwersytecie Warszawskim

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

www.euroreguw.edu.pl

826-16-54

826-21-68

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

www.iped.pl

630-97-05

827-46-73

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk

www.ibngr.edu.pl

341-15-35

341-06-20

Oddział w Warszawie

ul. Kołobrzeska 16, 02-923 Warszawa

651-86-60

651-86-62

Instytut Geodezji i Kartografii

ul. Jasna 2/4, 00-950 Warszawa

www.igik.edu.pl

828-02-69

827-03-28

Instytut Gospodarki Odpadami

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a

www.alf.igo.katowice.pl

251-74-54

251-75-91

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

ul. Krzywickiego 9, 02-078 Warszawa

www.igpik.waw.pl

825-09-37

825-14-79

Instytut na Rzecz Ekorozwoju

ul. Nabielaka 15, 00-743 Warszawa

www.ine-isd.org.pl

851-04-02

851-04-00

Instytut Spraw Publicznych

ul. Szpitalna 5 ok. 22, 00-031 Warszawa

www.isp.org.pl

556-42-60

556-42-62

Instytut Turystyki

ul. Merliniego 9a, 02-511 Warszawa

www.intur.com.pl

844-63-47

844-12-63

 

 

 

                  

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

www.uwoj.wroc.pl

(0-71) 340-63-00

344-15-30

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

www.uwoj.bydgoszcz.pl

(0-52) 349-79-13

349-74-60

Lubelski Urząd Wojewódzki  

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

www.uw.lublin.pl

(0-81) 532-45-43

532-48-26

Lubuski Urząd Wojewódzki

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8

www.wojewodalubuski.pl

(0-95) 721-56-00

722-36-80

Łódzki Urząd Wojewódzki

90-925 Łódź, ul. Piotrkowska 104

www.uw.lodz.pl

(0-42) 632-90-40

636-52-76

Małopolski Urząd Wojewódzki

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

www.uwoj.krakow.pl

(0-12) 616-02-00

422-72-08

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

www.mazowsze.uw.gov.pl

(0-22) 695-69-97

620-37-04

Opolski Urząd Wojewódzki

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

www.adm.opole.pl

(0-77) 453-95-05

454-45-75

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

www.uw.rzeszow.pl

(0-17) 862-75-11

852-39-78

Podlaski Urząd Wojewódzki

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

www.bialystok.uw.gov.pl

(0-85) 732-92-01

732-24-86

Pomorski Urząd Wojewódzki

80-958 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

www.uw.gda.pl

(0-58) 307-72-13

301-14-17

Śląski Urząd Wojewódzki

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

www.katowice.uw.gov.pl

(0-32) 207-77-77

256-42-45

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

25-955 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

www.kielce.uw.gov.pl

(0-41) 342-13-33

344-48-32

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

10-959 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 7/9

www.uw.olsztyn.pl

(0-89) 523-22-01

523-77-54

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

60-967 Poznań, al. Niepodległości 16/18

www.poznan.uw.gov.pl

(0-61) 854-10-71

852-73-27

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

www.szczecin.uw.gov.pl

(0-91) 430-33-00

433-02-50

                                              

SEJMIKI WOJEWÓDZKIE

Sejmik Województwa Dolnośląskiego

50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14

www.umwd.pl

(0-71) 340-64-29

343-55-24

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

87-100 Toruń, pl. Teatralny 2

www.kuj-pom.mw.gov.pl

(0-56) 622-21-31

622-60-45

Sejmik Województwa Lubelskiego

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

www.uw.lubelskie.pl

(0-81) 532-52-27

532-67-70

Sejmik Województwa Lubuskiego

65-954 Zielona Góra, ul. Podgórna 7

www.lubuskie.pl

(0-68) 320-20-37

327-92-96

Sejmik Województwa Łódzkiego

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

www.sejmik.lodz.pl

(0-42) 633-51-76

633-83-12

Sejmik Województwa Małopolskiego

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

www.malopolskie.pl

(0-12) 616-02-28

616-02-26

Sejmik Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

www.mazovia.pl

(0-22) 620-29-44

620-13-74

Sejmik Województwa Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

www.umwo.opole.pl

(0-77) 452-42-65

454-51-37

Sejmik Województwa Podkarpackiego

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

www.podkarpackie.pl

(0-17) 850-17-90

850-1 7-91

Sejmik Województwa Podlaskiego

15-281 Białystok, ul. Mickiewicza 3

www.sejmik.bialystok.pl

(0-85) 748-52-04

732-06-68

Sejmik Województwa Pomorskiego

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

www.woj-pomorskie.pl

(0-58) 305-61-17

301-87-71

Sejmik Województwa Śląskiego

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

www.silesia-region.pl

(0-32) 255-30-18

255-34-67

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

www.sejmik.kielce.pl

(0-41) 344-33-47

344-52-65

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10-959 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 7/9

www.wm.gov.pl

(0-89) 523-28-19

527-29-20

Sejmik Województwa Wielkopolskiego

61-713 Poznań, al. Niepodległości 18

www.wielkopolska.mw.gov.pl

(0-61) 852-60-07

852-26-29

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

www.um-zachodniopomorskie.pl

(0-91) 489-39-69

432-35-02

                                              

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

Dolnośląski Urząd Marszałkowski

50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14

www.umwd.pl

(0-71) 374-90-17

341-81-48

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

87-100 Toruń, pl. Teatralny 2

www.kujawsko-pomorskie.gov.pl

(0-56) 621-85-53

621-82-00

Lubelski Urząd Marszałkowski

20-074 Lublin, ul. Spokojna 4

www.lubelskie.pl

(0-81) 742-42-77

742-44-53

Lubuski Urząd Marszałkowski

65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7

www.lubuskie.pl

(0-68) 320-20-37

327-92-96

Łódzki Urząd Marszałkowski

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

www.lodzkie.pl

(0-42) 630-17-96

630-90-38

Małopolski Urząd Marszałkowski

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

www.malopolskie.pl

(0-12) 630-31-07

630-31-26

Mazowiecki Urząd Marszałkowski

03-472 Warszawa, ul. Brechta 3

www.mazovia.pl

(0-22) 597-91-00

597-92-90

Opolski Urząd Marszałkowski

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

www.umwo.opole.pl

(0-77) 454-65-49

456-53-33

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

www.podkarpackie.pl

(0-17) 850-17-00

850-17-81

Podlaski Urząd Marszałkowski

15-28 1 Białystok, ul. Legionowa 28

www.sejmik.bialystok.pl

(0-85) 748-51-00

748-51-16

Pomorski Urząd Marszałkowski

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

www.woj-pomorskie.pl

(0-68) 307-72-70

301-87-71

Śląski Urząd Marszałkowski

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

www.silesia-region.pl

(0-32) 255-35-34

251-99-99

Świętokrzyski Urząd Marszałkowski

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

www.sejmik.kielce.pl

(0-41) 344-33-47

344-52-65

Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski

10-575 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 7/9

(0-89) 523-22-10

523-24-85

Wielkopolski Urząd Marszałkowski

61-713 Poznań, al. Niepodległości 18

www.wielkopolska.mw.gov.pl

(0-61) 855-15-81

854-19-88

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 74

www.um-zachodniopomorskie.pl

(0-91) 489-39-69

489-39-68

                                     

Stan na dzień 1 stycznia 2004 r.