Współpraca dla dobra Polski. Wojciech Papis i Janusz Dobrosz w Warszawie

Drodzy Państwo

Wszyscy jesteśmy świadomi odpowiedzialności jaka spoczywa na każdym z nas za przyszłość Ojczyzny. Brońmy Polskiej Racji Stanu! Brońmy Polskiej Gospodarki! Brońmy zarówno przed światowym kryzysem finansowym jak i przed politykami, którzy świadomie osłabiają Polską Gospodarkę poprzez złe regulacje ustawowe, błędne zarządzanie , czy szkodliwe działanie lub zaniechanie.

Są tacy, którzy dzisiaj chcą szybko wprowadzić euro , czyli zlikwidować Narodowy Bank Polski – podstawę systemu finansowego Kraju.

Zapytajmy zatem, jak to jest że państwa tak zwanej „Starej Unii”, o dobrze rozwiniętych systemach gospodarczych nacjonalizują dzisiaj banki prywatne w swoich krajach?
Dlaczego są w Polsce tacy, którzy za wszelką cenę chcą „sprywatyzować” czyli zlikwidować Bank Centralny państwa?
Poszczególne kraje na zachodzie starają się bronić interesów własnych obywateli w obliczu kryzysu. Dlaczego w tym samym czasie niektórzy politycy w Polsce za wszelką cenę dążą do likwidacji niezależnego systemu finansowego państwa?

Współpracujmy razem na rzecz interesów naszych Obywateli, Polskiej Gospodarki dla dobra nas samych i przyszłości naszych rodzin. Jeśli obronimy polskie firmy, nasz system finansowy i niezależny Bank Centralny, to polski przedsiębiorca, kupiec, czy rzemieślnik rozwinie produkcję krajową, zwiększając PKB do podziału dla wszystkich.

Poprzyjmy razem te środowiska , które bronią realnie interesu Polskiej Gospodarki. Twórzmy już dziś silne lobby polityczno-gospodarcze, które skutecznie obroni Polską Gospodarkę przed niekompetencją i szkodliwymi działaniami wielu obecnych polityków, oraz niszczącą siłą zachodnich koncernów. 28 października 2008 r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli środowisk patriotycznych, wspierających Polską Gospodarkę i Przedsiębiorczość. Rozpoczynamy budowę szerokiego frontu na rzecz naszych - polskich interesów narodowych.
Dosyć upadających stoczni! Dość niekompetencji, arogancji i nieuczciwości wielu obecnych polityków!
Zmieńmy to razem.

Zapraszamy do współpracy.

Wojciech Papis

www.obywateleisprawiedliwosc.pl

www.kph.pl