Dnia 30 marca 2007 roku odbyło się pierwsze spotkania z mieszkańcami ul. Wojska
Polskiego i osobami zainteresowanymi ożywieniem tego zabytkowego traktu Jeleniej
Góry. Drugie takie spotkanie ma odbyć się również w hotelu "Mercure" 5 kwietnia
w celu wypracowania wspólnego projektu dla programu ADHOC. Do pozyskania jest
blisko 6 mln euro z funduszy unijnych. Niestety nikłe było zainteresowanie
samych mieszkańców ul. Wojska Polskiego - na palcach rąk można było policzyć ich
frekwencję. Praktycznie tylko jeden z mieszkańców, pan Krzysztof Malec
przygotował się starannie i napracował wcześniej przygotowując własną koncepcję
i przedkładając czterostronicowy elaborat managerom projektu do wykorzystania.
Większość obecnych na sali stanowili samorządowcy (też w liczbie trzech
zresztą), działacze społeczni i przedstawiciele lokalnych mediów. Pan prezydent
Marek Obrębalski również opuścił salę zaraz po tym jak wygłosił krótkie
przemówienie. Co się później dziwić, że takie mamy miasto i uciekamy z niego
skora sami nie bierzemy czynnego udziału w jego kształtowaniu? Szkoda tylko, że
po każdych wyborach pojawiają się pełne gęby frazesów różnych, głównie
anonimowych malkontentów. Na zdjęciach obecny stan alei.

Gn