Stowarzyszenie formalnie nie działa i od 01.01.2008 r. stanowi prywatne archiwum i bibliotekę Grzegorza NiedŸwieckiego