Oświadczenie lustracyjne

 

Ja Grzegorz Niedźwiecki syn Antoniego i Antoniny (z d. Romaniuk) urodzony 23 lipca 1961 r. w Jeleniej Górze zamieszkały 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19 legitymujący się dowodem osobistym  AJK730287; nr PESEL 61072301251 świadom odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 3a powołanej ustawy.

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

Pismo IPN z 02.12.2005 r.

Zaświadczenie Nr 1738/05