58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25

tel./fax (075) 64 31 990

ropoiwzk@poczta.onet.pl

 

Po zapoznaniu się z programem, wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia
„Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją“.

Zobowiązuję się do przestrzegania praw i obowiązków wynikających ze statutu ROPOiWzK,
wpłacić wpisowe, regularnie opłacać składki członkowskie,
oraz czynnie wspierać cele RUCHU jako członek zwyczajny/wspierający

 

 

    Miejscowość

 

    Data

 

    Imię i nazwisko

 

    Data i miejsce urodzenia

 

    Adres zamieszkania

 

    Miejscowość

 

    Ulica

 

    Nr telefonu

 

    PESEL

 

Powrót do strony głównej »