58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25

tel./fax (075) 64 31 990

ropoiwzk@poczta.onet.pl

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Czy spostrzegacie krzywdę społeczną jaka się dzieje wokół nas ?

Jeśli tak, to dlaczego pozostajecie wobec niej bierni ???

 

Czy jesteście zadowoleni ze swojego poziomu życia w dobie wejścia do Unii Europejskiej ?

Jeżeli nie, to dlaczego nie protestujecie ???

 

Czy słyszycie odgłosy niesprawiedliwego podziału grosza publicznego ?

Jeżeli tak, to dlaczego milczycie ???

 

Czy doświadczacie przykładów wykorzystywania przez skorumpowanych urzędników państwowych ?

Jeżeli tak, to dlaczego się przed tym nie bronicie ???

 

Czy czujecie się oszukiwani przez wszelkie władze rządowe oraz organa administracji samorządowej ?

Jeżeli tak, to dlaczego stanowczo tego nie okazujecie ???

 

Czy doznajecie sprawiedliwości i równości zagwarantowanej przez KONSTYTUCJĘ RP ?

Jeżeli nie, to dlaczego o to nie walczycie ???

 

Czy sądzicie, że prawo w Polsce jest przestrzegane i egzekwowane od wszystkich jednakowo ?

Jeżeli nie, to dlaczego się na to godzicie ???

 

Czy w ogóle wiecie, że w kraju tym są przypadki łamania praw człowieka ?

Jeżeli tak, to dlaczego nic z tym nie robicie ???

 

Czy podoba się Wam demokracja w obecnym kształcie ?

Jeżeli nie, to przyłączcie się do nas !!!

 

A może uważacie, że jesteście gorsi od innych ?

Jeżeli nie, to dlaczego nie poszukać przyjaciół...

 

Nikt nie musi osobiście angażować się w działalność jeśli nie chce lub nie może – wystarczy poparcie. Kto nie wierzy, że można coś zmienić na lepsze – ten nie wstąpi, kto nie da nic z siebie – ten nie ma prawa narzekać!

Uwierzcie w siebie, możecie naprawdę wziąć swój los w swoje ręce, chcemy Wam to ułatwić.

Przy Waszym poparciu jesteśmy gotowi podnieść ten trud.

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich

I Walki z Korupcją

58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25, tel./fax (075) 64 31 990

Nr KRS 0000173568                             www.ropoiwzk.com

 

 

 

 

P R O G R A M

Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją

 

Nasze dobro wspólne i sprawiedliwość winny być najważniejsze, powodzenie RUCHU zależy od jedności.

Najważniejszą wartością w naszym RUCHU jest człowiek i chęć niesienia pomocy drugiemu, bez względu na jego światopogląd.

Podstawowym warunkiem przynależności do RUCHU jest jego czynne popieranie oraz przeciwdziałanie korupcji i patologiom społecznym.

Zasadą RUCHU jest robienie jednej rzeczy dobrze, niż wielu źle; celem jest generalnie – ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich.

Działalność w RUCHU jest honorowa i nie podlega wynagrodzeniu, wyjątek mogą stanowić powołane do konkretnych zadań osoby prawne lub zatrudnione na zlecenie.

Finansowanie RUCHU odbywa się na zasadach określonych w statucie, głównie ze składek członkowskich i darowizn oraz nawiązek; nie wyklucza się również przyjmowania dotacji za formalnym podziękowaniem.

Nasz RUCH nie może stać się partią, co gwarantuje mu niezależność; dopuszcza się jednak współpracę z organizacjami politycznymi i łączenie z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.

RUCH nie może być przykrywką dla robienia własnych lub cudzych interesów; tworzenie władz i komisji odpowiedzialnych wobec tych, którym służą, szczegółowo określa statut.

Członkowie RUCHU powinni aktywnie brać udział i zajmować stanowiska wobec istotnych problemów naszego regionu, kraju, a przede wszystkim ludzi.

Uczciwość i prawdomówność powinny stanowić moralną podstawę naszych wszelkich działań; udzielanie się w mediach nie może być wykorzystywane dla personalnych karier.

 

Program opracowano w myśl zasady:

wymagajmy od innych zaczynając od siebie.

 

 

Powrót do strony głównej »